Aktuality

Penzijní spoření v kostce

Důchodový systém se v ČR vyznačuje třemi, resp. dvěma pilíři (podrobněji vysvětleno zde).V roce 2013 došlo k modifikaci původního penzijního připojištění se státním příspěvkem a vzniklo tzv. doplňkové penzijní spoření (dále jen "DPS"), které obsahuje dva typy fondů -...

číst více

I., II. a III. pilíř důchodového systému

Také se již ztrácíte v jednotlivých pilířích důchodového systému?Tak si je pojďme podrobněji rozebrat. Důchodový systém se vyznačuje následujícími třemi pilíři:I. pilíř (důchodové pojištění)jedná se o státní systém důchodového zabezpečení, ze kterého jsou vypláceny...

číst více

Víte, při jaké dopravní nehodě volat policii?

V případě, že došlo k dopravní nehodě, je třeba volat policii v následujících případech:došlo ke zranění nebo byl některý z účastníků nehody usmrcen,došlo ke škodě na některém z vozidel nebo přepravovaných věcech a tato škoda přesahuje pravděpodobnou částku 100.000,-...

číst více

Srážka s nepojištěným vozidlem

Stalo se Vám někdy, že do Vás nabouralo nepojištěné vozidlo?Vozidlo, které nemělo sjednané povinné ručení nebo toto pojištění bylo ukončeno, aniž by to vlastník vozidla nějakým způsobem řešil a jezdil si s autem zvesela dál?!I tyto případy se stávají.A lze je vůbec...

číst více

Zadávací lhůta a její nedodržení

V případě, že zadavatel v zadávacích podmínkách dle § 40 ZZVZ stanoví zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou dodavatelé vázáni svojí nabídkou), avšak v dané lhůtě nestihne odeslat oznámení o výběru dodavatele, je zadávací řízení ukončeno a zadavatel musí...

číst více

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Dne 1. 10. 2016 vzešel v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,, ZZVZ“).Jaké novinky přináší pro dodavatele?Dle § 54 odst. 4 může dodavatel splnit povinnost předložit požadovaný doklad (výpis z OR, ŽR) pouhým odkazem na...

číst více