Penzijní spoření v kostce

9. ledna 2019 | Finance

Důchodový systém se v ČR vyznačuje třemi, resp. dvěma pilíři (podrobněji vysvětleno zde).

V roce 2013 došlo k modifikaci původního penzijního připojištění se státním příspěvkem a vzniklo tzv. doplňkové penzijní spoření (dále jen „DPS“), které obsahuje dva typy fondů – Transformovaný fond a Účastnické fondy.

Do transformovaného fondu spadají všechny smlouvy o penzijním připojištění sjednané před datem 1. 12. 2012. Smlouvy uzavřené po tomto datu spadají do účastnických fondů.

Přehled základních rozdílů mezi oběma typy fondů:

 

Státní příspěvky

Maximální výše státního příspěvku činí 230 Kč/měsíc. Pokud tedy bude Váš vklad vyšší než 1.000 Kč/měsíc, státní příspěvek se již zvyšovat nebude.

 

Daňové výhody

Od 1. ledna 2017 se nezdanitelná část základu daně z příjmů z původních 12.000 Kč zvýšila na 24.000 Kč. Dosud platilo, že se výše zaplacených příspěvků snížila o 12.000 Kč za celý rok. Nově se toto snížení uplatní za každý jednotlivý měsíc zvlášť a bude možné odečíst jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly max. výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na max. státní příspěvek. Tzn., že si můžete odečíst v plné výši vše nad zmíněnou tisícikorunu, avšak do max. částky 24.000 Kč.

Optimální výše příspěvku účastníka na DPS pro získání slevy na dani činí 3.000 Kč/měsíc.

 

Příspěvky zaměstnavatele

Na doplňkové penzijní spoření lze čerpat také příspěvky od zaměstnavatele, pokud je poskytuje. Jejich výše je plně v kompetenci zaměstnavatele. Od ledna 2017 jsou příspěvky zaměstnavatele až do výše 50.000 Kč za zdaňovací období daňově uznatelným nákladem a jsou osvobozeny od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Tento limit je společný s příspěvky na životní pojištění.