Penzijní spoření – změna výše příspěvku, odklad a přerušení placení příspěvků

9. ledna 2019 | Finance

Změna výše příspěvku

V případě, že potřebujete snížit či navýšit příspěvek na svém penzijním spoření, vždy je zapotřebí tuto změnu nahlásit v písemné formě. Pokud tak neučiníte, bude penzijní společnost navýšený příspěvek brát jako mimořádný příspěvek pro účely daňového odpočtu. Tudíž Vám státní příspěvek nebude navýšen a zůstane Vám v původní výši před navýšením.

 

Odklad a přerušení placení příspěvků

Pokud nastane situace, kdy budete potřebovat placení příspěvků omezit, máte na výběr dvě možnosti:

a) odklad placení příspěvků

  • max. doba odkladu je 12 měsíců a doplatit spoření je nutné nejdéle 6 měsíců po skončení odkladu
  • podmínkou odkladu je jeho písemné sjednání; lze jej ukončit písemně nebo zahájením spoření alespoň ve výši 100 Kč
  • doba odkladu, za kterou klient doplatí zpětně spoření se započítá do doby spoření, nelze však na tyto vklady zpětně získat státní příspěvky

b) přerušení placení příspěvků

  • na základě písemného oznámení
  • nemáte nárok na státní příspěvek a doba přerušení placení příspěvku se nezapočítává do spořící doby