Aktuality

Zadávací lhůta a její nedodržení

V případě, že zadavatel v zadávacích podmínkách dle § 40 ZZVZ stanoví zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou dodavatelé vázáni svojí nabídkou), avšak v dané lhůtě nestihne odeslat oznámení o výběru dodavatele, je zadávací řízení ukončeno a zadavatel musí...

číst více

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Dne 1. 10. 2016 vzešel v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,, ZZVZ“).Jaké novinky přináší pro dodavatele?Dle § 54 odst. 4 může dodavatel splnit povinnost předložit požadovaný doklad (výpis z OR, ŽR) pouhým odkazem na...

číst více